Privacyverklaring

Baalbergen Katwijk verwerkt noodzakelijke persoonsgegevens ten behoeve van het uitvoeren van haar activiteiten: naam, adres, telefoonnummers en email. Daarnaast bewaren wij de aankoopgegevens van onze klanten.

Deze gegevens worden door de klant zelf verstrekt en gebruiken wij om de bestellingen en garanties
te kunnen afhandelen.

Zonder deze gegevens kunnen geen aankopen worden gedaan.
Alleen personen werkzaam in de organistatie kunnen over deze gegevens beschikken.

Al onze data wordt opgeslagen binnen de EU en minimaal 7 jaar bewaard. Klanten kunnen ten alle tijden bij ons opvragen welke gegevens wij van hen bewaren. Klachten over de verwerking van uw gegevens kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.